De missie van REF

De Respect Education Foundation (REF) is in 2006 mede opgericht door Rabbijn Awraham Soetendorp, als reactie op de toenemende discriminatie en intolerantie in de samenleving.

Hij stelde de stichting als missie: een samenleving waarin kinderen en jongeren zich thuis voelen en waaraan zij actief deelnemen.

 

De visie van REF

De samenleving begint in het klaslokaal. Wat je vroeg leert, neem je de rest van je leven mee. REF ontwikkelt educatieprogramma’s en programma's die (toekomstige) leerkrachten en leerlingen ondersteunen bij het realiseren van een veilig leer- en leefklimaat; een omgeving waarin je je thuis voelt en je je optimaal kunt ontwikkelen. Dit doet REF onder de noemer ‘Respecteducatie’, waarmee gewerkt wordt aan sociale veiligheid en burgerschap.

Inmiddels zijn we in Nederland, op de Fillipijnen, in Congo en Burundi actief met programma's op het gebied van respectvol samenleven.

 

 

ANBI

Respect Education Foundation is door de Belasting-dienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat REF geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan REF aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).

 

Hier vindt u ons financieel jaarverslag 2019, 

en ons beloningsbeleid.

Team

Respect Education Foundation bestaat naast ons team, uit een betrokken bestuur en een wereldwijd netwerk van freelance psychologen, pedagogen, leraren, docenten en trainers. Daarnaast mag REF rekenen op fantastische vrijwilligers.

  

 

Femke van der Ster

Hoofd Educatie

Awraham Soetendorp

Founder

Jack van Praag

Directeur a.i.

Sjouke Ummels

Educatie & Community

Jelke Morriën

Projectmanager WvR

Dolf Hautvast

Senior educatieconsultant

Marjolein Albers

Bestuurslid

Kamal Abdelghani

Trainer

Soler Berk

Bestuurslid

Oliver van Loo

Bestuurslid

Sylvia Hörmann

Bestuurslid

Luuk Jan Boon

Secretaris

Nico Bolle

Financiën

© Respect Education Foundation 2019 info@respecteducation.me | 020 369 75 92