Wat we doen

Met al onze activiteiten zetten we ons in om een concrete invulling te geven aan sociale veiligheid en burgerschap(sonderwijs), zowel op nationaal als internationaal niveau. Waarbij respectvol samenleven het overkoepelende thema is.

 

We hebben jarenlange ervaring in verschillende werkvelden op het gebied van sociale veiligheid en respect. Vanuit onze expertise ontwerpen wij trajecten en producten op maat. REF opereert o.a. in opdracht van gemeenten, scholen, asielzoekerscentra, ISK-locaties, overheidsinstanties en maatschappelijke partnerorganisaties. 

Het uitgangspunt in al ons aanbod -zie onderstaand- is 'Iedereen is anders, maar iedereen is gelijkwaardig'. Voor dit uitgangspunt is begrip en inlevingsvermogen nodig. We richten ons hierbij op jongeren, de generatie van de toekomst. We bereiken hen via hun docenten, begeleiders en beleidsmakers; door hen kennis, vaardigheden en tools te bieden.

 

Lesmaterialen

REF ontwikkelt lesmaterialen voor alle typen onderwijs. Deze lessen geven concrete invulling aan sociale veiligheid, burgerschapsonderwijs, mentorlessen en verschillende kerndoelen. REF biedt:

 • Lessenreeksen om bepaalde doelen in de klas te behalen, zoals groepsdynamica of cyberpesten aanpakken

 • Losse lessen om thema's (diversiteit, vluchtelingen, etc) te behandelen of basisvaardigheden (actief luisteren, oordeel uitstellen) aan te leren

Alles lessen worden kosteloos, online aangeboden en zijn te gebruiken op het digibord via LessonUp. Selecteer jouw onderwijsniveau en bekijk het aanbod!

 

Week van Respect

Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar één week per jaar (de tweede week van november) staat RESPECT vol in de schijnwerpers. In deze week staat het belang van verbinding maken door het open gesprek met elkaar aan te gaan centraal. Met behulp van gastlessen en authentieke verhalen van gastsprekers inspireren we jongeren om de dialoog aan te gaan over diversiteit. De Week heeft dan ook tot doel tolerantie te bevorderen, discriminatie tegen te gaan en verbinding aan te gaan door concrete handelingsperspectieven te bieden voor actief (wereld)burgerschap.

REF biedt programma's voor gemeenten en activiteiten en tools voor scholen, sportclubs en jongerenwerk. Ga voor meer informatie, partnerships ideeën en activiteiten naar de campagne-website van de  Week van Respect!

 

Teamtrainingen

Wij bieden (team)trainingen voor organisaties of instanties die met jongeren werken of zich voor hen inzetten. Van school tot gemeente en van zorginstelling tot sportvereniging. Wij begeleiden in het realiseren van een sociaal veilig klimaat, met een duidelijke visie en bijbehorende afspraken. 1`Deze trainingsprogramma's of losse workshops zijn gericht op het vergroten van de handelingsbekwaamheid op het gebied van sociale veiligheid, burgerschap(onderwijs), of op deelonderwerpen als: respect, diversiteit en inclusie. Neem gerust contact op voor trainingen of trainingstrajecten op maat!

Lees meer over ons trainingsaanbod specifiek voor SCHOLEN >>

 

Programma Internationale SchakelKlas (ISK)

Dit specialistische programma is ontwikkeld ter ondersteuning van het complexe takenpakket van ISK docenten. Middels een trainingsprogramma van vier dagdelen en een aanvullend online lesprogramma voor in de klas, leren docenten concreet te werken aan motivatie, toekomstoriëntatie en traumasensitief-onderwijs.

Lees meer over het ISK-programma >>

 

Internationaal

Het internationale Respect Education Program is een trainingsprogramma voor leerkrachten en docenten van zowel basis- als voortgezet onderwijs. Het kent een train-de-trainer opzet en is gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het bevorderen van onderlinge tolerantie en respect. Sinds 2012 is het programma op de Filipijnen actief en in 2014 startte de programma's in Congo en Burundi. 

  

Verder lezen over de internationale programma's >>

 

Nederland (actief sinds 2006)

 • REF is organisator van de jaarlijkse nationale Week van Respect. Van 6-12 november vindt de twaalfde editie plaats! 

 • 1000.000 leerlingen in 30.000 klassen op 3.500 scholen bereikt - zowel PO als VO en MBO

 • Sinds 2006 jaarlijks de nationale Dag van Respect, sinds 2014 is dat de Week van Respect

 • REF werkt samen met PABO's en organiseert programma's op maat voor docenten, sportcoaches en jongerenwerkers op AZC's en ISK's. 

Filipijnen (actief sinds 2012)

 • 10.000 leerlingen op 71 scholen! 

 • 250 leerkrachten

 • Respect Education Program

 • Respect+ Program: Respect & Prepare trauma program 

 • Partners: Cordaid, Pasali Philippines, Department of Education

Bezoek onze internationale site voor meer informatie

Burundi & Congo (DRC) (2014)

 • 25.000 leerlingen, 250 leerkrachten

 • Vijf scholen in Burundi, 26 PO en 20 VO scholen in South Kivu -DRC

 • Partners: Cordaid, lokale organisaties, Department of Education

Bezoek onze internationale site voor meer informatie

© Respect Education Foundation 2019 info@respecteducation.me | 020 369 75 92