Trainingen

REF biedt voor elk type onderwijs (team)trainingen waarin toepassingen en vaardigheden worden geboden voor een veilig (school)klimaat. Hoe maak je bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen bespreekbaar, pak je pesten effectief aan, zorg je voor een goede sfeer in de groep of hoe ga je actief aan de slag met diversiteit?

Bij de trainingen werken we vanuit verschillende onderwijsconcepten waaronder meervoudige intelligentie, samenwerkend leren, adaptief onderwijs, groepsdynamica en conflicthantering. We vertalen in elke training een theoretisch kader naar praktisch handelen binnen de instelling, school of het team. 

  • De trainingen kunnen als invulling van een studiebijeenkomst worden ingezet of als intensiever teamtraject van een aantal bijeenkomsten.
     

  • De trainingen kunnen ook worden gegeven in workshopvorm op conferenties/bijeenkomsten.

Alle trainingen zijn maatwerk. Meer informatie of de mogelijkheden bespreken?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

© Respect Education Foundation 2019 info@respecteducation.me | 020 369 75 92