Nieuwkomers (jongeren)

REF biedt training aan instellingen waar intensief met nieuwkomers wordt gewerkt. Door middel van een ‘Train de Trainer-concept’ biedt REF ISK-docenten en jongerenbegeleiders kennis en hulpmiddelen voor het creëren van een respectvol klimaat. Samen met het team wordt een omgeving gerealiseerd waar zowel jongeren als begeleiders zich veilig en geaccepteerd voelen.

 

Met een training kunnen wij u helpen met:

  • Respectvol gedrag richting begeleiders

  • Culturele diversiteit

  • Non-verbale communicatie

  • Trauma sensitief begeleiden

  • Analyse steunend netwerk

  • Verschil jongens/meiden

  • Seksualiteit

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Neem gerust contact op.

 

AZC-project

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Dit Respecteducatie-programma biedt begeleiders van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) concrete pedagogische handvatten om samen met de jongeren een positieve omgang met zichzelf, elkaar en met hun omgeving te realiseren.

Binnen dit project is er de mogelijkheid de ISK of reguliere school te betrekken. Zo worden de handen ineen geslagen en kunnen begeleiders en docenten samen werken aan de juiste begeleiding van deze specifieke groep jongeren. 

Ieder AZC en ieder team is anders. De trainingen die REF verzorgt worden dus altijd vormgegeven aan de hand van de behoeften, situaties en beoogde doelen van het specifieke AZC. REF biedt een kosteloos en vrijblijvend kennismakings-gesprek aan, om de behoeften te peilen en een passend trainingsvoorstel te schrijven.

 

Bijscholing ISK-docenten

Een docent op het ISK is naast vakdocent vaak nog veel meer. Voor jongeren die gevlucht zijn van een (vaak) traumatische omgeving is het belang van ondersteuning, coaching en sociaal-emotionele ontwikkeling enorm. Dit Respecteducatie-programma biedt ISK-docenten kennis, inzichten, tools en lesmaterialen ter ondersteuning van dit complexe takenpakket.

De methode richt zich op het effectief inzetten van nieuwe kennis, zonder veel extra taken of werkdruk. Het programma bestaat uit een trainingstraject voor ISK-docenten en begeleidende lesmodules om direct in praktijk te brengen in de eigen klas. Na de trainingsperiode werken de docenten de rest van het schooljaar zelfstandig met de lesmodules in hun klas(sen). 

 

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ING Nederland Fonds, Talud en Triodos Foundation.

 

© Respect Education Foundation 2019 info@respecteducation.me | 020 369 75 92