De Respect Education Foundation (REF) promoot leef- en leeromgevingen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. We doen dat door het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden.

REF doet dat zowel nationaal, als internationaal: